Προετοιμαζόμαστε εντατικά για την Μαύρη Παρασκευή. Σύντομα θα είμαστε και πάλι κοντά σας!